Links
home   |  
print deze pagina   |  
Download Acrobat
PNP doet er alles aan om zijn klanten een goede dienstverlening te waarborgen en luistert naar uw klachten. Duikt er toch een probleem op, dan kunt u daarmee in eerste instantie terecht bij uw makelaar of bij onze interne ombudsdienst. Eventueel kunt u ook de externe Ombudsman van de Verzekeringen aanspreken. U vindt er ook het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

PNP staat achter de boodschap van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid  (BIVV).

Vul uw belastingaangifte online in via Tax-on-web

Campagne tot brandpreventie: rookmelders laat je niet stikken.

Sinds kort kan elke burger snel en discreet on line controleren of een Belgisch inschrijvingsbewijs van een voertuig geldig is of niet. Dit kan gebeuren via www.checkdoc.be.

Hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen? Meer info op www.watertoets.be.

01.04.2013: handleiding voor het gebruik van Car@ttest: klik HIER.
Of surf naar www.carattest.be.

ABCverzekering, een bron van nuttige informatie.