Klachtenmanagement

Hebt u een klacht of een opmerking?


Weet dat u met uw vragen of problemen steeds terecht kan bij uw makelaar. Als bevoorrechte gesprekspartner zal hij alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te helpen.

 

Verder kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement. Wij bieden u een luisterend oor en zullen uw klacht of opmerking alle aandacht geven, bemiddelen in een geschil en, samen met u, trachten een oplossing te vinden.

 

Formuleer het probleem of uw vraag zo duidelijk mogelijk. En vermeld zeker ook uw dossier- of polisnummer.

 

Zoals afgesproken in de Assuralia Gedragscode die PNP onderschreven heeft, ontvangt u van ons binnen de drie werkdagen een ontvangstbevestiging met de naam en de contactgegevens van de medewerker die uw klacht ter harte neemt. Binnen de maand krijgt u dan van ons een definitief antwoord. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan krijgt u een tussentijds bericht met de nodige uitleg.

 

Hoe onze dienst klachtenmanagement contacteren?
• Per e-mail: klacht@pnp.be
• Per telefoon: +32 56 22 08 00
• Per post: Dienst Klachtenmanagement – Casinoplein 6 - 8500 Kortrijk.

Bent u niet tevreden met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement, dan kunt u ten slotte beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen - de Meeûsplantsoen 35 - 1000 Brussel - ombudsman-insurance.be, externe bemiddelaar voor de verzekeringssector.

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.


Ik ben makelaar