Mifid & privacy

Wat betekent MiFID?


MiFID staat voor “Markets in Financial Instruments Directive”. Het is de naam van een Europese richtlijn die een reeks regels bevat om klanten van verzekeraars en verzekeringsbemiddelaars correct te beschermen. Deze richtlijn is van kracht sinds april 2014.


Wat houdt deze richtlijn nu concreet in?

 

De aanbieder van de verzekeringsoplossingen moet:
• zorgen voor een goede kennis van de klant en zijn verzekeringsbehoeften;
• de klant een gepaste verzekeringsoplossing bieden;
• correcte, duidelijke, volledige, tijdige en niet-misleidende informatie geven over de aangeboden producten;
• transparant zijn over de kosten die vervat zitten in de verzekeringspremies;
• belangenconflicten vermijden en als ze toch voorkomen, het expliciet melden aan de klant.

Meer informatie?

 

In onze informatiebrochure voor de verzekeringsnemer leest u meer over de nieuwe MiFID-regels en hoe PNP er mee omgaat.


 

PNP respecteert uw privacy

 

PNP ziet erop toe dat uw persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevens’), conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

Het doel van dit privacybeleid is om u - als klant, potentiele klant, anderszins betrokken persoon (begunstigde, derde getroffene ...), bezoeker van onze website, leverancier of andere persoon die contact met ons opneemt - eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen.

 

Het volledige beleid kan u HIER lezen.

 

Klokkenluidersbeleid

België heeft de EU-richtlijn 2019/1973 omgezet in de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie of het nationale recht binnen een privaatrechtelijke rechtspersoon melden.

Deze wet heeft als doel de meldingen door klokkenluiders (“whistleblowers”) binnen het toepassingsgebied van deze wet mogelijk te maken en deze personen te beschermen na een melding.
In het kader daarvan kunt u hier het PNP-Klokkenluidersbeleid lezen.

Ik ben makelaar