Links

Hieronder vindt u een aantal nuttige links die rechtsreeks of onrechtstreeks te maken hebben met uw verzekeringen.

 

 

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) ---> is nu VIAS

 

Het vroegere BIVV werd omgedoopt tot VIAS Institute. Een nieuwe naam houdt in dit geval ook een nieuwe focus in nl. de verkeersveiligheid verbeteren, samen met de mobiliteit en de veiligheid in het algemeen.

Link:  www.vias.be

 

Veiligheid en preventie

 

Dit is een website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de Belgische brandweerfederaties. Hier vind je nuttige informatie over rookmelders, vluchtplannen, brandpreventieadviseur, … .

Link: www.speelnietmetvuur.be

Uw woning beschermen tegen schade door overstromingen


Op deze officiële website van de Vlaamse Overheid vindt u alle informatie van het Integraal Waterbeleid in Vlaanderen. Zo kan u onder meer terugvinden of een (geplande) woning in overstromingsgebied ligt.

Link: www.integraalwaterbeleid.be


Car@ttest


Wil je van autoverzekeraar veranderen? Dan moet je je schadehistoriek voorleggen aan de verzekeraar met wie je een nieuw contract wil sluiten. Dat attest krijg je van je vorige verzekeraar bij het verstrijken van het contract of als je hem erom vraagt. Document kwijt? Car@ttest groepeert de schadeattesten afgeleverd sinds 1 april 2013. Als verzekeringnemer ben je de enige persoon die het schadeattest kan raadplegen en afdrukken.

Link: www.carattest.be

Ik ben makelaar