Segmentatiecriteria

Wat is segmentatie?


Segmentatie is een techniek die we gebruiken om het risicoprofiel van de klant te bepalen.


Een statistische studie onderzoekt de link tussen het aantal schadegevallen en/of de ernst ervan en de kenmerken van een persoon of een goed. Het resultaat van dit onderzoek zijn bepaalde criteria. Aan de hand van die criteria wordt voor iedere te verzekeren persoon en /of goed een risicoprofiel opgesteld. Op dat profiel baseren we ons niet alleen om een dossier te weigeren of te aanvaarden maar ook om de premie en verzekeringsvoorwaarden te bepalen.


Waarom?


Segmentatie laat PNP toe om een gezond financieel beleid te voeren alsook een gezond beheer van haar portefeuille, wat uiteraard in het belang is van zijn verzekerden.

Criteria

Om de transparantie voor de consumenten* te verzekeren, publiceren we de segmentatiecriteria die we gebruiken voor de volgende contracten:
de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto;
de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van het privéleven;
de verzekering brand woning;
de verzekering rechtsbijstand.

In de praktijk

Om een contract te onderschrijven, moet u in de praktijk een reeks vragen beantwoorden. Deze vragen worden verzameld op één document, het verzekeringsvoorstel. Op basis van uw antwoorden kunnen wij de verzekeringsvoorwaarden en de premie bepalen.
Om onaangename verrassingen te vermijden, antwoordt u best correct en volledig op de verschillende vragen. Als er wijzigingen optreden in de loop van het contract, dan vragen we u om deze zo snel mogelijk aan ons te signaleren via uw makelaar.

*Een consument is een natuurlijke persoon die een verzekering koopt voor privédoeleinden.Ik ben makelaar